USDJPY nhận được tín hiệu tích cực – Phân tích – 25-10-2019

Cặp USDJPY cho thấy giao dịch đi ngang kể từ ngày hôm qua, giữ mức ổn định trên 108,40, thị trường cung cấp tín hiệu chồng chéo nhưng theo hướng tích cực , chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng điều chỉnh, nhắm mục tiêu kiểm tra mức 109,33 như một điểm tới tiếp theo.

Giữ trên 108,40 là rất quan trọng để tiếp tục tăng dự kiến, vì phá vỡ nó sẽ nhấn vào giá để kiểm tra mức 107,45 ban đầu trước khi phát hiện điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 108,00 đến kháng cự 109,40

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish

Tags: , ,