USDJPY kiểm tra hỗ trợ – Phân tích – 21-10-2019

Cặp USDJPY tiếp tục dao động ở mức 108,40 và giữ sự ổn định của nó ở trên nó và giá được hỗ trợ liên tục từ EMA50, đi kèm với việc nhập ngẫu nhiên đến các mức vượt bán.

Do đó, các yếu tố này khuyến khích xác nhận tiếp tục thích xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới và mục tiêu tiếp theo của nó là 109,33, nên nhớ rằng việc giữ trên 108,40 rất quan trọng để đạt được  mức mục tiêu này

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 108,00 đến kháng cự 109,33

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish

Tags: , ,