USDJPY giữ ổn định tích cực – Phân tích – 22-10-2019

Cặp USDJPY giữ mức ổn định trên mức 108,40, cho thấy giao dịch tích cực trong nỗ lực di chuyển khỏi mức đà cũ, để hỗ trợ tiếp tục kịch bản xu hướng tăng  trong kênh tăng giá xuất hiện trên nến, cặp này đang chờ kiểm tra mức 109,33 như một trạm tiếp theo.

Bạn nên lưu ý rằng việc phá 108,40 sẽ đẩy giá quay trở lại hướng tới các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 107,45.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 108,00 đến kháng cự 109,33

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish