USDCHF kiểm tra hỗ trợ của kênh – Phân tích – 09-10-2019

USDCHF kiểm tra hỗ trợ của kênh - Phân tích - 09-10-2019

Cặp USDCHF đã thử nghiệm đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và giữ sự ổn định của nó bên trong nó, vì EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic đạt đến các khu vực bán quá mức.

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng chính, mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 0,9990 để xác nhận sự mở rộng của sóng tăng đối với 1,0070, lưu ý rằng việc giữ trên 0,9910 thể hiện điều kiện đầu tiên để tiếp tục tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,9880 hỗ trợ và 1,0000 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish