USDCAD đang chờ giảm nhiều hơn – Phân tích – 21-10-2019

Giao dịch cặp USDCAD ổn định dưới mức 1.3155, giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực trên cơ sở ngắn hạn, và chúng tôi hy vọng việc tiếp tục giảm sẽ đạt mức 1.3015 như một trạm chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ kỳ vọng của việc tiếp tục xu hướng giảm, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục giảm dự kiến đòi hỏi phải giữ dưới mức 1.3155 và 1.3200.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 1.3050 hỗ trợ và 1.3200 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bearish

Tags: ,