USD | CHF

USDCHF đạt được mục tiêu – Nhận định – 05-06-2020

USDCHF đạt được mục tiêu – Nhận định – 05-06-2020

Cặp tiền USD/CHF đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại mức 0,9540 và hiện tại giá đang giao dịch ở đó, nhận thấy rằng stochastic cho thấy tín hiệu bán quá mức, có thể đẩy giá quay lại để cung cấp một số giao dịch tích cực tạm thời, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chờ đợi cho …

USDCHF giữ ổn định tiêu cực – Nhận định – 04-06-2020

USDCHF giữ ổn định tiêu cực – Nhận định – 04-06-2020

Cặp tiền USD/CHF đã cố gắng vi phạm mức 0,9626 ngày hôm qua nhưng nó đã quay trở lại và đóng cửa trong ngày dưới mức này, vì đường EMA50 hình thành mức kháng cự tốt đã ngăn chặn các nỗ lực tích cực của giá, do đó, tổng quan về giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trên cơ sở ngắn hạn , và phụ …

USDCHF nhận được tín hiệu tiêu cực – Nhận định – 03-06-2020

USDCHF nhận được tín hiệu tiêu cực – Nhận định – 03-06-2020

Cặp tiền USD/CHF đang tiếp tục dao dịch  quanh mức 0,9626 và vẫn giữ ở bên dưới nó, và giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tiêu cực xuất hiện trên stochastic, và mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9541. Lưu ý rằng đẩy …

USDCHF giữ ổn định theo hướng tiêu cực – nhận định – 02-06-2020

USDCHF giữ ổn định theo hướng tiêu cực – nhận định – 02-06-2020

Cặp tiền USD/CHF đã kiểm tra lại mức 0,9626 và giữ mức ổn định bên dưới mức đó, kèm theo những tổn thất ngẫu nhiên tác động đối với động lượng tăng giá và đạt đến các khu vực mua quá mức, trong khi đường EMA50 tiếp tục nhấn giá theo xu hướng giảm. Do đó,xu hướng giảm giá vẫn được dự kiến ​​cho …

USDCHF phá vỡ hỗ trợ – Nhận định – 01-06-2020

USDCHF phá vỡ hỗ trợ – Nhận định – 01-06-2020

Cặp tiền USD/CHF đã thành công trong việc phá vỡ mức 0,9626 và đóng cửa nến hàng ngày bên dưới mức đó, nó củng cố kỳ vọng mở rộng sóng giảm điều chỉnh, và trên đường đến mức 0,9541 đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn …

USDCHF đạt được mục tiêu – Nhận định – 29-05-2020

USDCHF đạt được mục tiêu – Nhận định – 29-05-2020

Cặp tiền USD/CHF được giao dịch bán xuống rất mạnh vào ngày hôm qua để đạt được mục tiêu chờ đợi ở mức 0,9626, và cung cấp thêm các giao dịch tiêu cực ở thời điểm hiện tại, gợi ý với các bạn nếu giá phá vỡ mức đã đề cập và giữ ở bên dưới nó thì sẽ mở đường hướng đến mục tiêu tiêu cực tiếp theo ở mức …

USDCHF kiểm tra mức kháng cự – Nhận định – 28-05-2020

USDCHF kiểm tra mức kháng cự – Nhận định – 28-05-2020

Cặp tiền USD/CHF đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự chính 0,9730 và đã bị trả lại ngay sau đó, điều này giữ cho tổng quan giảm giá của chúng tôi vẫn có hiệu lực trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, chờ đợi để tiếp tục giảm xuống mức …

USDCHF nối lại sự suy giảm – Nhận định – 27-05-2020

USDCHF nối lại sự suy giảm – Nhận định – 27-05-2020

Cặp tiền USD/CHF đã tiếp tục giao dịch tiêu cực của mình ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 0,9626, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trên cơ sở ngắn hạn , được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ mở rộng …

USDCHF dưới ngưỡng kháng cự – Nhận định – 26-05-2020

USDCHF dưới ngưỡng kháng cự – Nhận định – 26-05-2020

Cặp tiền USD/CHF đang giữ ổn định dưới mức kháng cự 0,9730, do đó,chúng tôi không thay đổi kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, và điều này phụ thuộc vào sự ổn định của giá dưới mức đã đề cập, chờ đợi để có thêm động lực bán để hỗ trợ cơ hội hướng tới mục tiêu dự kiến của chúng …

USDCHF giữ ổn định -Nhận định – 25-05-2020

USDCHF giữ ổn định -Nhận định – 25-05-2020

Cặp tiền USD/CHF đã thực hiện thử nghiệm mới lên 0,9730 và giữ ổn định dưới mức cho đến bây giờ, kèm theo ​​các tín hiệu tiêu cực rõ ràng thông qua stochastic, chờ đợi để tiếp tục mức giảm dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày, mục tiêu chính tiếp theo của nó là 0,9626. Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng …

USDCHF đang cố gắng phục hồi – Nhận định – 22-05-2020

USDCHF đang cố gắng phục hồi – Nhận định – 22-05-2020

Cặp tiền USD/CHF đang cung cấp giao dịch tích cực để tiếp cận lên ngưỡng kháng cự quan trọng tại 0,9730, hiện tại chúng ta nên chờ đợi thúc đẩy để giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, tùy thuộc vào sự ổn định dưới mức kháng cự được đề cập. Đường EMA50 kết hợp với Stoch …

USDCHF nối lại sự suy giảm – Nhận định – 21-05-2020

USDCHF nối lại sự suy giảm – Nhận định – 21-05-2020

Cặp tiền USDCHF đã được giao dịch bán xuống rõ ràng vào ngày hôm qua để đạt đến ngưỡng hỗ trợ chờ đợi ở mức 0,9626, dưới áp lực tiêu cực giảm được hình thành bởi EMA50, để hỗ trợ cơ hội phá vỡ mức đã đề cập ở bên trên và mở đường tiến về 0,9541 như là một mục tiêu tiếp theo . Do đó, chúng tôi sẽ …