tín hiệu forex

GBPUSD trước thông tin lãi suất quan trọng tối nay

GBPUSD trước thông tin lãi suất quan trọng tối nay

Brexit là sự rút lui của Anh khỏi Liên minh châu Âu. Cho đến nay, quá trình đã kéo dài 3,5 năm. Quốc hội và Nữ hoàng đã phê chuẩn quyết định này. Điều cuối cùng còn lại là để hiểu nó sẽ tác động như thế nào đến các mối quan hệ với các nước còn lại của châu Âu. 29 – 30 tháng 1, Nghị viện châu Âu sẽ …

11 loại chiến lược giao dịch ngoại hối mà mọi nhà giao dịch nên biết

11 loại chiến lược giao dịch ngoại hối mà mọi nhà giao dịch nên biết

Giao dịch Forex giao dịch với giao dịch tiền tệ. Nó liên quan đến việc mua một loại tiền tệ trong khi bán một loại tiền khác để đầu cơ. Các giá trị tiền tệ có xu hướng tăng hoặc giảm do một số yếu tố bao gồm địa chính trị và kinh tế. Mục tiêu của các nhà giao dịch ngoại hối là thu lợi nhuận từ những …