[PHIÊN ÂU] XU HƯỚNG EUR|JYP NGÀY 23.03.2020

Cặp EURJPY đã thoát khỏi phạm vi đi ngang của nó bằng cách hình thành làn sóng giảm mới. EJ đang cố gắng chạm vào mức kháng cực ban đầu ở giá  117,65 nhằm tăng cơ hội  cho xu hướng giảm mới trong giai đoạn ngắn và trung hạn bằng cách tiến tới mức 116,30 sau đó đạt mức hỗ trợ 115,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 118,60 đến 116,30

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bearish