Phân Tích

Key information updates for profitable trading

Xu hướng GOLD ngày hôm nay

Xu hướng GOLD ngày hôm nay

Ngày hôm qua chỉ 1 câu nói tweet thôi đã thay đổi bao số mệnh ,Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House .Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra rất tốt - 'Có lẽ tốt hơn mong đợi Chiến lược ngày hôm qua khá …

Xu hướng GOLD sắp tới (Michael Huy) 10.10.2019

Xu hướng GOLD sắp tới (Michael Huy) 10.10.2019

Phân tích cơ bản: Các cuộc đàm phán thương mại cấp phó giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán cấp cao vào cuối tuần này đã không mang lại bất kỳ tiến triển nào cho các vấn đề quan trọng, theo hai nguồn tin có kiến ​​thức về các cuộc họp. Trong các cuộc thảo luận vào …

Cặp USDJPY ngày 07/10/2019

Cặp USDJPY ngày 07/10/2019

Cặp ngoại tệ USDJPY như trong Kế hoạch giao dịch cặp USDJPY ngày 02/10/2019 Tôi có nhận định con sóng (b) điều chỉnh mục tiêu về vùng hỗ trợ 106.46 canh tín hiệu đảo chiều tại vùng này để mua cho cặp USDJPY. Cũng trong Video Kế hoạch giao dịch tuần sáng nay tôi có nhận định cặp ngoại tệ USDJPY chưa …