Cặp GBPUSD Đang Cố Gắng Phục Hồi – Phân tích – 24-03-2020

 

Sau một tuần giảm điểm rất mạnh đối với đồng bảng Anh, thị trường đã xoay sở để đóng cửa dưới mức tối thiểu của năm 2016 do cuộc trưng cầu dân ý Brexit gây ra. Chúng ta có thể thấy một pullback, nhưng nó vẫn bị giới hạn dưới 1.2200. Với hầu hết các thị trường, sự biến động cao có thể được dự kiến ​​và trọng tâm chính cho các nhà giao dịch sẽ là cách các nền kinh tế bị cách ly sẽ xử lý rủi ro suy thoái. Nếu thị trường không bình tĩnh, một làn sóng bán tháo mới là có thể.

 

 

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ, cặp thậm chí giao dịch dưới mức hỗ trợ 1.1800 .nhưng nó bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng để gợi ý hình thành mô hình 2 đáy hỗ trợ cơ hội đạt được sự điều chỉnh tăng hơn trên cơ sở ngắn hạn và trong ngày hôm nay giá cần đi lên 1.1830 để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mẫu này.

 

Do đó, cặp GBP/USD phải đẩy giá lên trên 1.1800 và 1.1830 để bắt đầu một làn sóng phục hồi tốt hơn. Bên cạnh đó, mức đóng cửa thành công trên 1.2060 là cần thiết cho sự thay đổi xu hướng trung hạn.

 

Nếu không, có nguy cơ GBP/USD sẽ tiếp tục bị bán xuống trong thời gian tới. Một hỗ trợ ban đầu là gần mức 1.1500, và tiếp theo sẽ là mức 1.1320.

 

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1500 hỗ trợ và 1.1800 kháng cự.

 

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,