GPBUSD Chờ tín hiệu giảm – Phân tích – 29/10/2019

Cặp GBPUSD giao dịch với mức độ tiêu cực rõ ràng để di chuyển xuống dưới 1.2840, hỗ trợ cho việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong phần còn lại của ngày, được củng cố bởi tín hiệu tiêu cực được thể hiện, chúng ta cùng  chờ đợi mục tiêu 1.2765 tiếp theo là 1.2670 cấp như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng sự tiếp tục của các điều kiện suy giảm dự kiến giữ dưới mức 1.2840.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 1.2750 hỗ trợ và 1.2930 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bearish

Tags: , , ,