Giá vàng kiểm tra hỗ trợ – Nhận định – 14-07-2020

Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực trong ngày để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo cách tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực bán quá mức của Stock, nhận thấy rằng đường EMA50 đáp ứng hỗ trợ được đề cập để tăng thêm sức mạnh cho nó.

 

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1840,00, sau đó là các mức 1860,00 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1777.00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để bắt đầu đợt giảm giá điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

 

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1785,00 hỗ trợ và 1830,00 kháng cự.

 

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

 

 

Tags: ,

Bài viết trước đó Selecting Wife-Dress
Bài viết sau đó Finest Sugar Daddy Websites