GBPUSD dưới áp lực tiêu cực – Phân tích – 25-10-2019

Cặp GBPUSD kiểm tra mức hỗ trợ chính 1,2840 ngay bây giờ và vẫn ở trên , nhận thấy rằng EMA50 cố gắng bảo vệ giá khỏi bị lỗ nhiều hơn

Do đó, các yếu tố này hỗ trợ để giữ kịch bản tích cực dự kiến cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu ban đầu là mức 1.3045, xem xét việc phá vỡ 1.2840 sẽ hoàn thành hình thành mô hình tiêu cực có mục tiêu tiêu cực đạt tới 1.2670.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 1.2760 hỗ trợ và 1.2940 kháng.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish

Tags: , , ,