EURUSD tấn vào vùng hỗ trợ – Phân tích – 25-10-2019

Cặp EURUSD được giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng vào tối ngày hôm qua để nhấn mức 1.1105 và di chuyển xuống dưới mức hiện tại, điều này có thể là bắt đầu cho làn sóng giảm giá điều chỉnh trên cơ sở trong ngày, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng EMA50 cố gắng hỗ trợ tích cực cho giá, trong khi vùng này lại rơi vào khu vực bán quá mức.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội có giá trị để giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới và mục tiêu đầu tiên nằm ở 1.1180, lưu ý rằng việc tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ 1.1065 sẽ ngăn chặn xu hướng tăng dự kiến và đẩy giá giảm giá hơn điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 1.1030 hỗ trợ và 1.1200 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish

Tags: , , ,