EURUSD cần động lực tích cực – Phân tích – 21-10-2019

Cặp EURUSD giải quyết gần mức 1,1160 sau khi đạt được một vài điểm so với mục tiêu chờ đợi của i ở mức 1.1180 và nó có thể chứng kiến xu hướng giảm giá tạm thời bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, trong khi EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ kỳ vọng xu hướng tăng  trong giai đoạn sắp tới và giá cần vi phạm mức 1.11800 để xác nhận việc mở rộng làn sóng tăng lên 1.1280, xem xét việc tiếp tục xu hướng tăng được đề xuất đòi hỏi phải giữ trên mức 1.1060.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 1.1080 hỗ trợ và 1.1260 kháng.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish

Tags: , ,