EURJPY phản ứng với Phân tích tích cực ngẫu nhiên ngẫu nhiên – 9-10-2019

EURJPY phản ứng với Phân tích tích cực ngẫu nhiên ngẫu nhiên - 9-10-2019

Cặp EURJPY tạm thời tuyên bố trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực, do phải đối mặt với áp lực tích cực đột ngột bởi mức tăng ngẫu nhiên trên mức 50, điều này có thể buộc giá phải kiểm tra mức kháng cự ban đầu ở mức 118,40, để bắt đầu gia hạn các nỗ lực tiêu cực chờ đợi.

Trong khi mức giá đạt dưới mức 117,10 sẽ xác nhận sự sẵn sàng của nó để nhắm mục tiêu mức âm mới trong giao dịch trung hạn bằng cách đạt mức 116,50 đạt đến mức hỗ trợ chính tại 115,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 118,40 đến 117,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

But, there’s one way for composing a affordable-papers.net research paper that doesn’t demand a whole lot more than your brain and some time, and that’s to actually write your research paper.