EURJPY nối lại sự suy giảm – Phân tích – 21-10-20192019

Cặp EURJPY đã không đủ bằng cách kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá ở mức 121,00, để nhận thấy hình thành một làn sóng tăng mới và cặp này  đang cố gắng thoát khỏi cuộc tấn công tiêu cực, để xác nhận nỗ lực thay đổi xu hướng chính đòi hỏi phải vượt qua mức điều chỉnh Fibre 50% ở mức 121,35 , để mở đường cho việc nhắm mục tiêu vào một số cấp độ tích cực bắt đầu từ 121,80 và 122,60.

Sự tiếp tục của biến động trung bình 55 dưới mức giao dịch hiện tại và sự ổn định ngẫu nhiên trong các mức độ mua quá mức đã hỗ trợ cho biến động tăng, để tăng cơ hội đạt được điều kiện để đạt được đường tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 121,00 đến 121,80

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish

Tags: