EURJPY bị giới hạn trong phạm vi rất chặt – Phân tích – 29-10-2019

Các cặp EURJPY bị ảnh hưởng bởi sự tiếp nối của các chỉ số chính mâu thuẫn, để lặp lại sự biến động với biên độ hẹp, đại diện bởi 121,27 rào cản và hỗ trợ ban đầu tại 120.05, để phát hiện các xu hướng chính của chúng tôi khuyên bạn nên chờ đợi vượt qua một trong những mức độ đề cập.

Lưu ý rằng khi nối lại các kịch bản giảm đòi hỏi phá vỡ hỗ trợ đề cập, cho phép nó để đạt đến 119,80 hình thành các mục tiêu phủ định ban đầu, trong khi vi phạm hàng rào sẽ xác nhận di chuyển của nó để theo dõi tăng, để bắt đầu ghi nhận một vài mục tiêu tích cực bằng cách tiếp cận 121,80 và 122,62 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,27 đến 120,05

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: đi ngang

Tags: , ,