Chiến lược Pin-Bar

Chiến thuật giao dịch theo Pin bar

Chiến thuật giao dịch theo Pin bar

Tóm Tắt : 1 Pin bar là gì? 2 Tại sao pin bar lại lợi hại? 3 Tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận (risk reward ratio) 4 Chiến thuật vào lệnh bằng pin bar 5 Kế hoạch thoát lệnh theo pin bar 6 Bốn tiêu chí quan trọng của một pin bar 6.1 Tiêu chí 1: Kích thước mũi 6.2 Tiêu chí 2: Các …