CÔNG CỤ MONEY FLOW INDEX

Công cụ Money Flow Index (MFI) là một công cụ kỹ thuật cho biết mức độ tiền đang đầu tư hay thanh khoản vào loại hàng hóa nào đó.

Cách xây dựng và phân tích chỉ số này tương tự với công cụ RSI (Relative Strength Index), tuy nhiên RSI liên quan đến giá một loại hàng hóa còn MFI là mối liên hệ với khối lượng hàng hóa được giao dịch.

Khi phân tích dòng tiền dựa vào chỉ báo MFI, nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Sự chuyển động giá và công cụ MFI phân kỳ. Nếu giá tăng trong khi MFI giảm (hoặc ngược lại), thị trường có khả năng đảo chiều.
  • Nếu MFI vượt quá 80 hoặc nằm dưới vùng 20, thị trường có thể đang chạm đỉnh hoặc chạm đáy.

Cách tính MFI:

Để tính MFI, trước tiên là xác định giá đặc trưng (Typical Price – TP) của giai đoạn quan sát:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Sau đó tính lượng dòng tiền (Money Flow – MF):

MF = TP * VOLUME

Nếu giá điển hình hôm nay cao hơn hôm qua thì dòng tiền sẽ dương, ngược lại nếu giá hôm nay thấp hơn hôm qua thì dòng tiền âm. Dòng tiền dương là tổng các dòng tiền dương trong một giai đoạn nhất định, tương tự với dòng tiền âm. Tiếp theo tính tỷ lệ tiền (Money Ratio – MR):

MR = Dòng Tiền Dương (PMF)/Dòng Tiền Âm (NMF)

Cuối cùng, dùng tỷ lệ tiền để tính ra chỉ số MFI:

MFI = 100 – (100/(1 + MR))

Cách tham gia thị trường:

Có 2 cách tham gia thị trường.

Nhà đầu tư tham gia thị trường khi chỉ bảo MFI nằm ở vùng vượt mua hoặc vượt bán và giá chuyển động cùng chiều với MFI (Sell khi MFI quay đầu sau khi vượt vùng 80 và ngược lại)

Moneyflowindexgoog

Hoặc nhà đầu tư tham gia thị trường khi công cụ MFI và giá có sự phân kỳ.

Moneyflowindexdivergemsft

SPARTA FX ACADEMY

Xa hơn, bền vững hơn
Hỗ trợ tư vấn chiến lược Forex
Cung cấp tín hiệu và phân tích thị trường miễn phí

Tags: , ,