Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-10-2019

Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-10-2019

Cặp GBPUSD đã tăng điểm để kiểm tra mức kháng cự quan trọng ở mức 1.2295 và giảm xuống từ đó, giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, tùy thuộc vào sự ổn định dưới mức được đề cập, chỉ ra rằng việc phá vỡ 1,2215 sẽ giảm bớt nhiệm vụ giá đạt được mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi tại 1.2100.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.2120 hỗ trợ và 1.2295 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

 

Tags: , , , , , ,

Bài viết sau đó EURGBP 09/10/2019 22:06