Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 10-10-2019

Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 10-10-2019

Cặp EURUSD giao dịch với sự tích cực rõ ràng để tấn công mức kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trong hình ảnh, đòi hỏi phải nhận thức được từ giao dịch sắp tới, trong đó việc giữ trên mức kháng cự này sẽ ngăn chặn các kỳ vọng giảm xuống và đẩy giá tiếp tục tăng cơ sở trong ngày, trong khi giá cần phải giải quyết dưới 1.1010 một lần nữa để lấy lại xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.0857.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.0890 và kháng cự 1.1050.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Nhìn chung Bearish

Tags: , , ,