Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 09-10-2019

Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 09-10-2019

Cặp EURUSD cung cấp giao dịch tích cực ngày hôm nay, để tiếp cận với mức kháng cự của kênh giảm giá và bắt đầu giảm ngay bây giờ, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động và hợp lệ cho ngày hôm nay, nhắm mục tiêu mức 1.0857 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục dự kiến suy giảm điều hòa bởi sự ổn định của mức đóng cửa hàng ngày dưới mức 1.1020.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.0860 hỗ trợ và 1.1040 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay:  Bearish