AUDUSD tiếp tục điều chỉnh tăng – Phân tích – 27-03-2020

 

Cặp AUDUSD giá đã xác nhận đóng cửa trên 0,5958 tiếp tục tăng lên và đã đạt được mục tiêu tích cực đầu tiên ở mức 0,6100, nhận thấy rằng bắt đầu từ hôm nay giá đã có xu hướng tăng mạnh hơn điều này cho thấy giá đang trên đường đi chuyển đến mức tiếp theo mức hiệu chỉnh ở mức 0,6236 cũng là mức Fib 61.8%.

 

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng việc giữ trên 0,6100 là rất quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng được đề xuất.

 

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6000 hỗ trợ đến 0,6236

 

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

 

 

 

Tags: ,