Phân tích xu hướng EURJPY ngày 10/10/2019

EURJPY kiểm tra mức kháng cự ban đầu - Phân tích - 10-10-2019

Cặp EURJPY đã kết thúc sự phục hồi điều chỉnh tăng bằng cách kiểm tra ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức 118,40, để tạo ra một trở ngại thực sự chống lại việc trì hoãn cuộc tấn công giảm giá, thu thập một động lực tiêu cực mới sẽ làm giảm sứ mệnh giá trong giai đoạn gần tới mức 117,10 và phá vỡ nó sẽ làm cho giá thành công để đạt đến các trạm âm mới có thể bắt đầu ở mức 115,80.

Lưu ý rằng việc vi phạm rào cản hiện tại sẽ dễ dàng trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực, điều này buộc nó phải hình thành các đợt tăng giá điều chỉnh tăng mới có thể đẩy nó đạt đến mức trung bình di chuyển 55 ở mức 119,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 118,40 đến 117,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

Tags: , ,