USDJPY quay trở lại từ chối – Phân tích – 09-10-2019

USDJPY quay trở lại từ chối - Phân tích - 09-10-2019

Cặp USDJPY đã từ chối ngày hôm qua để giải quyết dưới 107,20 và nó chịu áp lực tiêu cực đến từ EMA50, hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới và các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ mức 106,70 để xác nhận gia hạn của sóng giảm về phía 106,06 rồi 105,50.

Mặt khác, bạn nên lưu ý rằng việc vi phạm 107,70 sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và khiến giá chuyển sang tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 106,50 đến kháng cự 107,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish